ആർടിഎയിൽ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർക്ക് അവസരം. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

യുഎഇയിലെ അനുദിന വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും തത്സമയം അറിയുവാൻ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക. https://chat.whatsapp.com/GkRUfRD6cwL1BzYJhay7vp … Continue reading ആർടിഎയിൽ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർക്ക് അവസരം. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു