യുഎഇയിൽ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും പുതിയ കോവിഡ് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി; നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ്

യുഎഇയിലെ അനുദിന വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും തത്സമയം അറിയുവാൻ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക. https://chat.whatsapp.com/IiXOwWzpUAmBpMyyBiGBQ8 … Continue reading യുഎഇയിൽ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും പുതിയ കോവിഡ് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി; നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ്