ദുബായിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് വാടക മരവിപ്പിക്കുന്നു – പുതിയ നിർദ്ദിഷ്ട നിയമം എന്താണ്? വിശദവിവരം അറിഞ്ഞിരിക്കാം

യുഎഇയിലെ അനുദിന വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും തത്സമയം അറിയുവാൻ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക. https://chat.whatsapp.com/CyqrMLrAQBT3kathj5bLXT … Continue reading ദുബായിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് വാടക മരവിപ്പിക്കുന്നു – പുതിയ നിർദ്ദിഷ്ട നിയമം എന്താണ്? വിശദവിവരം അറിഞ്ഞിരിക്കാം