പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ അൽ ഹോസ്ൻ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഗ്രീൻ പാസ് നില എങ്ങനെ നിലനിർത്താം.

യുഎഇയിലെ അനുദിന വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും തത്സമയം അറിയുവാൻ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക. https://chat.whatsapp.com/FnhmZ68iD7sEgUhrY68DMP … Continue reading പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ അൽ ഹോസ്ൻ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഗ്രീൻ പാസ് നില എങ്ങനെ നിലനിർത്താം.