യുഎഇയിൽ വലിയ പെരുന്നാൾ സാധ്യതാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

യുഎഇയിലെ അനുദിന വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും തത്സമയം അറിയുവാൻ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക. https://chat.whatsapp.com/IiXOwWzpUAmBpMyyBiGBQ8 … Continue reading യുഎഇയിൽ വലിയ പെരുന്നാൾ സാധ്യതാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.